ПОРАСТАО БРОЈ ЗАКЉУЧЕНИХ АЛИ И РАЗВЕДЕНИХ БРАКОВА

ПОРАСТАО БРОЈ ЗАКЉУЧЕНИХ АЛИ И РАЗВЕДЕНИХ БРАКОВА

Мушкарци и жене све касније улазе у брак, али се касније и разводе. Разлика у годинама између супружника у просеку износи нешто више од три године – мушкарци су најчешће старији од жена посматрајући и закључене и разведене бракове.

 

Основни подаци о закљученим браковима

У 2021. години у Републици Србији закључено је 32 757 бракова, што представља раст од 38,8% у односу на претходну годину. Истовремено, 26 309 закључених првих бракова указује на раст од 44,5% у односу на 2020. годину. Број закључених бракова на 1 000 становника износи 4,8. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,3 године, а за невесте 31,1 година.

Најзаступљенији су етнички хомогени бракови, односно бракови које су закључили супружници исте националности – 28 126 (85,9%). Исти степен образовања супружника својствен је највећем броју закључених бракова – 22 965 (70,1%), а када посматрамо економску активност младожење и невесте, у 24 460 закључених бракова (74,7%) оба супружника су економски активна лица. Највећи број бракова закључен је између држављана Републике Србије, и то 29 696 (90,7%).

Основни подаци о разведеним браковима

У Републици Србији у 2021. години разведено је 9 790 бракова, односно за 12,7% више у односу на претходну годину. Број разведених бракова на 1 000 становника износи 1,4. Просечна старост мужа при разводу брака износи 44,7 година, а за жене 41,2 године.

Највећи број разведених бракова чине бракови с децом – 5 187 (53,0%). У укупном броју разведених бракова с децом, најчешћи су разведени бракови с једним дететом – 2 670 (51,5%). Након развода, издржавана деца најчешће су додељена жени, и то у 3 600 разведених бракова (69,4%). Просечно трајање разведеног брака у 2021. години износи 13,7 година.

 

извор Републички завод за статистику