ПОПИС, ПО ЗАКОНУ, ОБАВЕЗАН ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ

ПОПИС, ПО ЗАКОНУ, ОБАВЕЗАН ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ

У теренској реализацији пописа становништа биће ангажовано 20.000 људи, прелиминарни резултати биће објављени до 30. новембра, а обевезу да у њему учествују, по закону, имају сви грађани.

Током теренске реализације пописа биће ангажовано 20.000 људи, од којих највећи део, њих 15.000, чине пописивачи, који ће бити на терену, као и око 2.200 иснтруктора, 161 члан пописне комисије, која броји од три до седам чланова, уз пратеће службе за финасијске, правне и остале послове.

Новина у попису ове године су електронски упитници, који су већ унети у сваки лап топ, који ће пописивачи носити са собом током рада на терену од 1. до 31. октобра и у које ће уностити одговоре грађана, прикупљене методом интервјуа, од врата до врата.

Интервју траје око пола сата, са 30-ак питања, која су стандардна, усклађена са међународним препорукама, на које одговоре прикупљају и државе чланице УН и ЕУ.

То су питања која се односе на старост, пол, место рођења, миграције, држављанство, брачни статус, образовање, економску активност, запосленост, занимања. Затим адреса становања, број чланова у домаћинству, сродство.. Кад је реч о становима, површина стана, да ли има кухиње, број соба, опремљеност инсталацијама…

Грађани су у складу са законом дужни да учествују у попису и да дају тачне одговоре, а да у складу са Уставном и законом, на питања националне припадности и вероисповести може да каже да не жели да се изјасни, и такав одговор пописивач ће унети у образац.

Утврђују се и такозвани пописни кругови, а један пописивач је задужен да спроведе попис у три пописна круга. Такође, недељу дана пре 1.октобра, сваки пописивач са својим иснтруктором, обилази територију за коју је „надлежан“, како би се разрешиле све дилеме, уколико их има. Сваки пописивач има прецизну мапу пописних кругова, и јасно види све објетке на „својој“ територији.

Уколико пописивач никога не пронађе код куће, у више наврата, оставиће тзв.помоћни образац, а ти грађани ће бити замољени да се јаве на бесплатан број, како би ступили у контакт са пописивацем, и договорили датум и време пописивања.

РЗС је на основу претходног пописа, урадио пројекције до 2041.године, по којима ће, уз константан пад броја становника, сваки четврти становник Србије имати више од 65 година, а осам одсто њих биће старије од 80 година.

Просечна старост ће, према тој процени, уместо 43, бити 46,5 година.