ОБЈАВЉИВАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ 20. АВГУСТА У 16 ЧАСОВА

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ 20. АВГУСТА У 16 ЧАСОВА

Републички завод за статистику објављује Ранг-листу пријављених кандидата за пописиваче.

За кандидате који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.
Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.
Ранг-листу кандидата и списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети на сајту општине Алексинац http://www.aleksinac.org/.
Напомена: У случају да се не одазове довољан број кандидата потребних за обуку, редом ће, телефоном и имејлом, бити позивани кандидати „испод црте“ (кандидати који нису у првом кругу позвани на тестирање), док се не обезбеди потребан број кандидата за обуку.
Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 20. августа 2022. године, у 16 часова.