НАЦИОНАЛНА АНКЕТА О ЗЛОУПОТРЕБИ ДЕЧЈЕГ РАДА

НАЦИОНАЛНА АНКЕТА О ЗЛОУПОТРЕБИ ДЕЧЈЕГ РАДА

Процене засноване на међународним и националним стандардима указују да су око 82.000 деце узраста 5–17
година жртве злоупотребе дечјег рада, што представља 9,5% све деце овог узраста. Злоупотреба дечјег рада
се најчешће уочава међу децом у неурбаним областима у пољопривреди и тамо где носиоци домаћинства
поседују ниже нивое образовања.

У Србији деца изложена злоупотреби дечјег рада такође похађају школу.  Стопа похађања школе износи 99,3% за децу узраста 7–14 година, док је овај проценат нешто мањи за децу узраста 15–17, где износи 95,4%. Док 88,4% деце узраста 5–14 година сȁмо похађа школу, 10,9% истовремено похађа школу и ради.

Већина деце узраста 15–17 година искључиво су ученици, 86,4%, а 9% истовремено ради и похађа школу. Проценат деце која сȁмо раде веома је низак и износи 1,1%.

У свим старосним групама, стопа злоупотребе дечјег рада већа је за дечаке него за девојчице, а код дечака постоји и већа вероватноћа излагања опасном раду. Злоупотреба дечјег рада је уобичајенија у осталим неурбаним него урбаним подручјима, а у пољопривреди је чешћа него у сектору услуга. Кад погледамо регионе, за све старосне групе, најприсутнија је у Шумадији и Западној Србији. Једна четвртина деце узраста 12–14 година у овом региону су жртве злоупотребе дечјег рада.

Бројке у овом извештају су конзервативне процене које се могу протумачити као нижа граница за распрострањености злоупотребе дечјег рада јер не обухватају децу изложену најгорим облицима дечјег рада (изузев опасних послова) који нису покривени анкетирањем домаћинстава.

Ово је адаптација оригиналног дела МОР-а и РЗС-а. Одговорност за гледишта и мишљења изражена у овој адаптацији
лежи искључиво на аутору или ауторима адаптације и МОР и РЗС их не подржавају.

SERBIA NATIONAL CHILD LABOUR SURVEY 2021: International Labour
Organization and Statistical Office of the Republic of Serbia, 2023