КОНКУРС ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ ДО 7. ЈУНА

КОНКУРС ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ ДО 7. ЈУНА

Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс за упис 780 полазника у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици.

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку, за подручје Полицијске управе у Нишу, 9 полазника за радно место полицајца, 5 полазника за радно место саобраћајног полицајца и 3 полазника за радно место граничног полицајца.

Право учешћа на конкурсу има лице које је држављанин Републике Србије и има пријављено пребивалиште на подручју организационе јединице за коју се расписује конкурс.

Затим, да нема мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса или да нема више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета).

Да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању, или да има завршене основне струковне односно основне академске студије Криминалистичко- полицијског универзитета, да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији, да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом “Б” категорије.

Наравно, лице мора да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених  лица.

Пријава на конкурс, са документацијом, подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата. Рок за предају докумената је до 7. јуна, а  приликом подношења пријаве кандидат се обавезно изјашњава за која се од понуђених радних места пријављује на стручно оспособљавање.

Услови конкурса могу се наћи на сајту Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs  и сајту Центра за основну полицијску обуку www.copo.edu.rs.