КОНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

КОНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

За подршку микро и малим предузећима, предузетницима и задругама за набавку нове опреме на располагању је око 3,1 милијарда динара, чиме ће бити обезбеђена подршка за преко 600 привредних субјеката и њихове инвестиције у укупној вредности од преко 12 милијарди динара.

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро и мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон) према финансијским извештајима за 2020. годину;

2) предузетници регистровани у АПР.

Пројекат „Србија и ЕУ – Опрема за привреду” Министарство привреде реализује у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији и Развојном агенцијом Србије, изабраним банкама и лизинг кућама.

Више информација на www.preduzetnistvo.gov.rs