ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ

 

Позивају се родитељи са територије општине Алексинац, чија су деца рођена од 01.01.2022. године да поднесу захтев за доделу дечијих ауто седишта за путничка возила.

Седишта за децу за путничка возила су следећих техничких карактеристика:

 • Ауто седиште за децу група 0 (до 9 кг) и 1 (9-18кг);
 • Предвиђено за децу до 18 кг (0-4 год)
 • поседују сертификат ЕЦЕ Р44/04 за седишта за децу( налази се залепљен на сваком седишту).

Критеријуми за доделу ауто седишта за децу су следећа:

 • Пребивалиште најмање једног родитеља на територији општине Алексинац;
 • Датум рођења детета од 01.01.2022. године
 • Поседовање путничког моторног возила у власништву једног од родитеља,старатеља или сродника заједничког породичног домаћинства (на истој адреси).

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

 • Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Алексинац (очитана лична карта или потврда о пребивалишту);
 • Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија);
 • Доказ о поседовању путничког моторног возила у власништву једног од родитеља, старатеља, или сродника заједничког породичног домаћинства, очитана возачка дозвола, очитана саобраћајна дозвола и за сроднике заједничког породичног домаћинства очитана лична карта;
 • За незапослене потврда Националне службе за запошљавање, а за самохране родитеље Уверење Центра за социјални рад Алексинац.

Средства за реализацију Јавног позива опредељена су у буџету општине Алексинац, дефинисана Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2022.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 6/22) а обезбеђена средствима од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алексинац.

Рок за подношење пријава на конкурс је од 05.09.2022. године до 31.10.2022. године. Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Образац пријаве се може преузети на писарници општине Алексинац сваког радног дана  у времену од 07:00-15:00 часова, а биће објављен и на званичној интернет страници општине. 

Пријаве се могу доставити и поштом на адресу Општинска управа општине Алексинац, ул. Књаза Милоша 169, 18220.Алексинац, са назнаком „ За доделу ауто седишта за децу“ или на писарници општине Алексинац.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Алексинац и на огласној табли у згради општине Алексинац.

Комисија за спровођење јавног позива, образована посебним Решењем, сачиниће записник и предлог Решења о подносиоцима пријава који испуњавају услове конкурса. Решење о додели ауто седишта доноси Општинско веће општине Алексинац.

Предност у добијању седишта имаће родитељи близанаца, самохрани и незапослени под условом да доставе : за незапослене потврду Националне службе за запошљавање, а за самохране Уверење Центра за социјални рад Алексинац. У случају да је број благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих ауто седишта, предност ће имати по првенству датума рођења детета, за децу која су рођена од 01.01.2022.године.

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ