ИСПИРАЊЕ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У АЛЕКСИНЦУ

ИСПИРАЊЕ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У АЛЕКСИНЦУ

Обавештавају се наши потрошачи да ћe се у ноћи између недеље и понедељка,15 и 16. маја 2022. године, у времену од поноћи до 05:00 ујутру, вршити испирање секундарне водоводне мреже у Алексинцу у улицама: 7. Јула,  Јужноморавских бригада, Аце Милојевића, Љупчета Николића, Лоле Рибара, и  Нишкој са припадајућим улицама.

Током испирања водоводних линија долазиhе до пада притиска у мрежи и эамућења воде, те у том периоду воду не користити за пићe, до коначног бистрења и стабилизације. Молимо потрошаче да претходно припреме неопходну залиху воде за пићe и основне потребе.

Снабдевање водом потрошача у осталим деловима Алексинца и у другим насељима где се не врши испирање  одвијаће се несметано.