ИСПИРАЊЕ РЕЗЕРВОАРА „РУЈЕВИЦА“

ИСПИРАЊЕ РЕЗЕРВОАРА „РУЈЕВИЦА“

У петак 20. маја, у преподневним часовима, од 8 до 12 сати, ЈКП „Водовод и канализацијаˮ вршиће прање резервоара Рујевица као и испирaње секундарне водоводне мреже у делу Алексинца – Палилула.

Током испирања водоводних линија долазиће до пада притиска у мрежи и замућења воде, те у том периоду воду не треба користити за пиће, као и до коначног бистрења и стабилизације.

Из Водовода моле потрошаче да предходно припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

Снабдевање водом потрошача у другим насељима, где се не врши испирање, обављаће се несметано.