ИСПИРАЊЕ РЕЗЕРВОАРА „ЛОГОРИШТЕ“

ИСПИРАЊЕ РЕЗЕРВОАРА „ЛОГОРИШТЕ“

У среду 18. маја, у преподневним часовима ЈКП „Водовод и канализацијаˮ вршиће прање резервоара „Логориште“ као и испирање секундарне водоводне мреже у Алексинцу − друга висинска зона (део од Хале спортова према Алексиначком руднику), као и секундарне водоводне мреже на Алексиначком руднику.

Током испирања водоводних линија долазиће до пада притиска у мрежи и замућења воде, те у том периоду воду не треба користити за пиће,  до коначног бистрења и стабилизације.

Из Водовода моле потрошаче да предходно припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

Снабдевање водом потрошача у другим насељима, где се не врши испирање, обављаће се несметано.