ДЕШАВАЊА У САОБРАЋАЈУ: СТАРИЈИ ЛОШ ПРИМЕР МЛАЂИМА(извор Alpress)

ДЕШАВАЊА У САОБРАЋАЈУ: СТАРИЈИ ЛОШ ПРИМЕР МЛАЂИМА(извор Alpress)

Регулисање саобраћаја око школа и у насељеним местима била је једна од тема и данашњег састанка Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац. На дневном реду нашла су се три захтева, два из сеоских средина и један из градске школе.

Радна група Савета је након изласка на терен предложила, а ово тело усвојило, да се у селу Добрујевцу из правца Липовца постави вертикални успоривач саобраћаја, односно знаковна сигнализација, како би се спречило кретање моторних возила неприлагођеном брзином стању пута и условима саобраћаја.

Радна група није прихватила захтев Месне заједнице Брадарац да се у овом насељу постави саобраћајно огледало, али је констатовала да би било пожељно да се поставе из оба правца саобраћајни знакови који би ограничили брзину кртеања у тој зони на 30 километара по часу.

Савет није усвојио предлог Основне школе „Љупче Николић” о постављању платформе или пешачког прелаза испред школске капије где је највећа фрекфенција деце. Савет сматра да је пре годину дана урађено уређење зона школе по стручном пројекту и да би постављање још једног пешачког прелаза на растојању од свега 20 метара било неприхватљиво за управљаче пута. Савет је предложио коришћење постојеће платформе, појачану едукацију о саобраћају деце и постављање демонтажне ограде испред капије. На основу онога што се могло чути и што се може видети, када деца долазе и одлазе из школе, едукација је потребнија родитељима који баш и не воде рачуна о условима саобраћаја и где стају.

Из Компаније „Магна”, која по њиховој тврдњи запошљава око 900 људи, стигли су два захтева. Један за постављање лежећег полицајца и знакова за успорење саобраћаја на путу поред производног погона, а други да се безбедност саобраћаја и радника повећа изградњом паралелног пута са регионалним. Приликом дискусије чула су се мишљења да управљачу пута, у овом случају Путева Србије, треба упутити предлог да се на тој деоници ограничи брзина кретања возила на 50 уместо садашњих 80 километара. Такође, Одељењу за убанизам је прослеђен захтев око пута које ће се изјаснити о имовинско-правном и урбанистичком стању на терену, односно да ли постоје услови за извођење оваквог пројекта.

Захтев становника Мозгова, који се жалио на понашање возача који превозе раднике Магне, на недекватно паркирање и буку који праве јутарњим турирањем мотора, прослеђен је полицији.

Од појединих чланова Савета је потекао предлог да Радна група сагледа могућност да Горанска улица буде једносмерна, пошто су проблематични услови за одвијање саобраћаја у оба смера.

ALPRESS