ЧЕСМА СМЕХ И СУЗА

ЧЕСМА СМЕХ И СУЗА

У Алексинцу је крајем 19. и почетком 20. века постојало акционарско друштво које се бавило обезбеђивањем мираза удавачама, обезбеђивањем капитала за отварање трговачких и занатских радњи и обезбеђивањем трошкова у зависности од величине уплата појединих чланова.

Друштво је издавало часопис Смех и Суза.

Подигло је 1900. године чесму Смех и суза. На чесми се налазила плоча са следећим текстом: Друштво Смех и Суза грађанима вароши Алексинац 1900. године.

Чесма је срушена 1971. године, а обновљена је у  нешто измењеном изгледу 1992. године.

Из књиге „Алексинац за незаборав“ Миодрага Спирића и Хаџи Миодрага Миладиновића.