БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ УЧЕНИКА

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ УЧЕНИКА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће на нивоу Републике набавити бесплатне уџбенике за 88.900 ученика одређених категорија у Србији.

Од тог броја, уџбенике ће добити 29.000 ученика који остварује право на бесплатне уџбенике, јер су њихове породице корисници новчане социјалне помоћи. Више од 41.000 ученика право на бесплатне уџбенике остварује на основу тога што у породици има троје или више деце која су укључена у систем образовања.

Око 17.000 ученика који имају потребу за додатном образовном подршком, односно који се школују по Индивидуалном образовном плану (ИОП 1 или 2) остварују право на бесплатне уџбенике.

Новина је што ће и ученици који похађају наставу на основу Индивидуалног образовног плана 3, односно даровити ученици, добити бесплатне уџбенике, а пријављено их је око 650. Друга новина је да се ове године набављају и електронски уџбеници на знаковном језику за први и други разред за предмет Српски језик за ученике са сметњама слуха.