АКЦИЈА СУЗБИЈАЊА ГЛОДАРА

АКЦИЈА СУЗБИЈАЊА ГЛОДАРА

Општинска управа општине Алексинац обавештава грађане да ће предузеће “САНИТ М&М” из Ниша, у четвртак  09. јуна 2022. године започети извођење акције систематске дератизације, односно сузбијања глодара.

 

У оквиру акције биће обављено постављање затрованих мамака:

– на приобаљу реке Моравице и то на левој обали низводно од моста у улици Књаза Милоша до улива крака градске канализације и на десној обали низводно од моста у Устаничкој до улива главног колектора градске канализације;

– у канализацијским шахтама у ужем градском језгру Алексинца и улицама које гравитирају реци Моравици и у насељу Алексиначки Рудник;

– у подрумским просторијама стамбених зграда у Алексинцу и насељу Ал. Рудник.

– у индивидуалним домаћинствима у Алексинцу, насељу Алексиначки Рудник и нехигијенском делу насеља Прћиловица са непосредним окружењем.

 

Уколико буде потребе за допуном до предвиђеног броја индивидуалних домаћинстава, односно до утрошка предвиђене количине мамака, акција ће се вршити и у деловима насеља Житковац и Прћиловица у улицама које се налазе дуж баре.

 

Акција систематске дератизације ће оквирно трајати до 14. јуна 2022. године.

 

Екипе извођача дератизације биће на терену сваког наведеног радног дана почев од 8:00 часова ујутру.

Грађани ће се информисати о кретању екипа предузећа “САНИТ М&М” путем медија, као и непосредним плакатирањем насеља.

Сузбијање глодара ће се изводити отровима из групе антикоагуланата друге генерације, за које је противотров у случају нежељеног конзумирања витамин К1.

Да би се акција успешно реализовала и избегле нежељене последице Предузеће“ САНИТ М&М” позива грађане да се придржавају следећег:

1.Омогућити оперативцима приступ простору у коме се врши постављање затрованих мамака;

2.Забрањено је отров дирати;

3.Онемогућити  деци и домаћим животињама приступ изложеним мамцима;

 

Моле се грађани да у свему следе наведена упутства јер ће у случају оштећења здравља сваки појединац сносити одговорност за себе, родитељи за децу, као и сваки сопственик за своје домаће животиње.

У случају екстремно неповољних временских прилика активности се померају за први наредни дан са повољим приликама за извођење акције.

За све додатне информације у вези акције систематске дератизације грађани могу да се обрате Предузећу “САНИТ М&М” на телефоне 018-258-019 и 018-243-876.