ПОВЕЋАНА НОВЧАНА НАКНАДА У ОКВИРУ ПРОГРАМА „МОЈА ПРВА ПЛАТА“

ПОВЕЋАНА НОВЧАНА НАКНАДА У ОКВИРУ ПРОГРАМА „МОЈА ПРВА ПЛАТА“

Влада Републике Србије усвојила је на јучерашњој  седници измењену Уредбу о програму подстицања запошљавања младих „Mоја прва плата“, којом су повећани износи новчане накнаде незапосленим младима који ће бити укључени у овај програм по новом јавном позиву.

За младе са средњим образовањем износи су повећани са 22.000 на 25.000 динара месечно, а за младе са високим образовањем са 26.000 динара на 30.000 динара месечно.

Нови јавни позив расписаће Национална служба за запошљавање у понедељак, 22. августа, а све информације биће доступне на веб сајтовима www.nsz.gov.rs и www.mojaprvaplata.gov.rs.

До сада су реализована два циклуса Програма, у који је укључено приближно 18.000 младих. Циљ Програма јесте оспособљавање за самосталан рад 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, без радног искуства, који се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.

Програм се спроводи код послодавца који припада приватном или јавном сектору, док приоритет имају послодавци из приватног сектора, а нарочито послодавци из девастираних подручја.

Програмом „Моја прва плата“ стварају се додатне могућности за оспособљавање, стицање првог радног искуства и повећавање прилика за конкурентније иступање младих на тржишту рада и запошљавање, имајући у виду то да је положај младих на тржишту рада неповољнији у односу на општу популацију у Републици.

извор Влада Републике Србије